Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Προς το Δήμο Ναυπλίου

Σας καταθέτουμε την υπ’ αριθμ. 3873/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 5198/21-12-2004 Απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπλίου στα  Ο.Τ. 371μ, 371α, 371β και 371γ λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» (ΦΕΚ Δ΄ 1263/31-12-2004).

          Παρακαλούμε να πράξετε τα νόμιμα, συμμορφούμενοι προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και να απέχετε από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. (άρθρο 51, παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989).

 

Ναύπλιο 10-11-2008 

Δεν υπάρχουν σχόλια: