Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2007

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Αίτηση

Της «Ένωση Προσώπων για την προστασία των ελεύθερων χώρων και των  Δημόσιων αγαθών του Ναυπλίου»

 

Για την επανεξέταση της υπ’  αριθμόν 258/19-12-2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου 

 

Την 19-12-2006, τελευταία συνεδρίαση του απελθόντος  δημοτικού συμβουλίου, μόλις πέντε ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, συζητήθηκε  μεταξύ των άλλων (θέμα 4ο), η αίτηση των Στρατή Γεωργίου και λοιπών εννέα πολιτών, περί άρσης της απαλλοτρίωσης και πρότασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 356 α Δήμου Ναυπλίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου: «Ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα της απαλλοτρίωσης μιας τόσο μεγάλης έκτασης καθόσον σε αυτή την περίπτωση θα δεσμευόταν ο Δήμος να μην εκτελέσει άλλα έργα για τα επόμενα χρόνια.»

Σε κάποιο σημείο της συζήτησης διεκόπη η συνεδρίαση και διαπιστώσαμε ότι ο Δήμαρχος και ορισμένοι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, μαζί με τους δικηγόρους των αιτούντων – ιδιοκτητών, συζήτησαν στο γραφείο του δημάρχου. Στη συνέχεια, κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης, προς γενική μας έκπληξη, ο Δήμαρχος πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση και να εγκριθεί η άρση της απαλλοτρίωσης, της επίδικης έκτασης, εμβαδού 9.304,51 τ.μ.         

Κατά την ψηφοφορία, οκτώ από τους 14 παρόντες (είχε εν τω μεταξύ αποχωρήσει το μέλος του συμβουλίου Ευάγγελος Ανδριανόπουλος), ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Δημάρχου.

Αιτούμεθα την επανασυζήτηση του θέματος για τους παρακάτω λόγους:

Το δημοτικό συμβούλιο όφειλε να μην προχωρήσει στη συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος (ούτε και της αίτησης της Ανθής Πέζου, απόφαση 259/2006), έντεκα μόλις ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του, χωρίς μάλιστα να υπάρξει καμιά σοβαρή προετοιμασία, όπως θα διαφανεί και από τη συνέχεια.

Η επίκληση οικονομικών λόγων από την πλευρά του Δημάρχου δεν τεκμηριώθηκε νόμιμα, εφόσον αποδείχθηκε κατά τη συζήτηση του προηγούμενου θέματος (επί της αιτήσεως της Ανθής Πέζου), ότι το έγγραφο της  Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την οικονομική κατάσταση του δήμου, δεν πληρούσε τους όρους του διοικητικού εγγράφου, καθόσον δεν έφερε υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου. (βλ. τις διατάξεις του νόμου 2690/1999.)

Ο παραπάνω ισχυρισμός του δημάρχου δεν τεκμηριώθηκε επίσης, επειδή δεν παρουσιάστηκε στο συμβούλιο κανένα στοιχείο – έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας σχετικά με το κόστος της επανεπιβολής απαλλοτρίωσης στο επίδικο ακίνητο.

Επίσης, από την πλευρά του δημάρχου και της πλειοψηφίας, δεν τεκμηριώθηκε γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί η δαπάνη της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου Γ. Στρατή, από το Κληροδότημα «Β. Κοντολέων».

Δεν απάντησε καθόλου, στην πρόταση του δημοτικού συμβούλου Ιωάννη Κολιόπουλου, η οποία υποστηρίχτηκε και από τον Χαράλαμπο Αντωνιάδη, να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση το άρθρο 16 του νόμου 2508/1997.

Δεν έλαβε υπόψη τις αιτιάσεις συμβούλων της μειοψηφίας και των παρισταμένων κατοίκων που ήταν αντίθετοι με την έγκριση της άρσης της απαλλοτρίωσης, σχετικά με το χαρακτήρα της περιοχής (ανυπαρξία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων)   

Κύριοι σύμβουλοι

Θεωρούμε ότι οφείλετε να συζητήσετε εκ νέου το θέμα της άρσης της απαλλοτρίωσης και πρότασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 356α, προς την εξής κατεύθυνση:  

 Την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου οικοπέδου  είτε με χρηματοδότηση του δήμου (π.χ. από το Κληροδότημα «Β. Κοντολέων», δανειοδότηση), είτε με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 2508/1997, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 ίδιου νόμου.        

   Σήμερα δε ζητάμε να αναβάλετε τη συζήτηση του σχετικού θέματος (αριθμός 42, «Περί άρσης απαλλοτρίωσης και τροποποίησης Σ.Π. στο Ο.Τ. 356α (Επανάληψη της 258/2006 ΑΔΣ) και να αποφανθείτε από σήμερα ότι θα θέσετε ως θέμα σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, αυτό που ήδη προαναφέραμε, δηλαδή: την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου οικοπέδου  είτε με χρηματοδότηση του δήμου (π.χ. από το Κληροδότημα «Β. Κοντολέων»), είτε με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 2508/1997, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 ίδιου νόμου. 

Ναύπλιο 21-2-2007

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: